ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ នៅខេត្តកំពង់ចាម

BY HAKLIENG

Published on 02 May, 2017

ពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ នៅខេត្តកំពង់ចាម

នៅថ្ងៃទី២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ មានការប្រារព្ធពិធីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ ស្តីពី ការបង្រ្កាបអំពើជួញដូរមនុស្ស និងអំពើធ្វើអាជីវកម្មផ្លូវភេទ នៅវិទ្យាល័យមេសរជ្រៃ ឃុំមេសរជ្រៃ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ មន្រ្តីជំនាញពាក់ព័ន្ធ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ សិស្សានុសិស្ស និងប្រជាពលរដ្ឋ ចូលរួមសរុបចំនួន ៣៣៥នាក់ (ស្រ្តី ១៧៥នាក់)។ កម្មវិធីនេះរៀបចំដោយមន្ទីរទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច ខេត្តកំពង់ចាម ។

 


   

Official Telegram NCCT Cambodia