កិច្ចប្រជុំឆ្លងផែនការសកម្មភាពជាតិ​ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស​ សម្រាប់អនុវត្តបន្ត​ ឆ្នាំ​២០១៧-២០១៨​ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ

BY HAKLIENG

Published on 14 Jul, 2017

កិច្ចប្រជុំឆ្លងផែនការសកម្មភាពជាតិ​ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស​ សម្រាប់អនុវត្តបន្ត​ ឆ្នាំ​២០១៧-២០១៨​ នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី​ ១៤​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៧​ មានកិច្ចប្រជុំឆ្លងផែនការសកម្មភាពជាតិ​ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស​ សម្រាប់អនុវត្តបន្ត​ ឆ្នាំ​២០១៧-២០១៨​​នៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃអគារ​ S​ ដឹកនាំសម្របសម្រួលដោយលោកជំទាវ​ ជូ​ ប៊ុនអេង​ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ​ និង​ ជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍​ គ.ជ.ប.ជ​ អញ្ចើញចូលរួមក្នុងអង្គសិក្ខាសាលានេះមាន​ឯកឧត្តម​ លោកជំទាវ​ លោក​-​លោកស្រី​ មកពី​ ក្រសួង​ ស្ថប័ន​ រាជធានី-ខេត្ត​ និងអង្គការដៃគូជាច្រើនទៀត…។


   

Official Telegram NCCT Cambodia