សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយឯកសារគោល នៃផែនការសកម្មភាពជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨

BY HAKLIENG

Published on 14 Sep, 2017

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយឯកសារគោល នៃផែនការសកម្មភាពជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមអធិបតីយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី

នាពេលព្រឹកថ្ងៃទី​០៩​ ខែ​សីហា​ ឆ្នាំ២០១៧ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយឯកសារគោល នៃផែនការសកម្មភាពជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស ឆ្នាំ2017-2017 នៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោមអធិបតីយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចក្រឡាហោម ស ខេង នាយករដ្ឋមន្រ្តីស្តីទី, ដែលមានសមាសភាពចូលរួមពី ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋលេខាធិការ, អនុរដ្ឋលេខាធិកា, អគ្គនាយកដ្ឋាន, អង្គភាពពាក់ព័ន្ធ, និងបណ្តាអង្គការដៃគូមួយចំនួនផងដែរ។


   

Official Telegram NCCT Cambodia