បណ្ណាល័យល.រ

កាលបរិច្ឆេទ

ចំណងជើង​

ទាញយក

1 December 16, 2016 មតិស្វាគមន៍របស់លោកជំទាវ ជូ ប៊ុនអេង ក្នុងទិវាជាតិ១២ធ្នូ ទាញ​យក​ឥឡូវ
2 December 15, 2016 សន្ទុរកថាសម្តេចក្រឡាហោម ស​ ខេង ទាញ​យក​ឥឡូវ
Close
Close